Home News Forum Kijk/Luister Samplesets Vergelijk Benodigdheden Foto's Links Downloads Over ons

 

 

News


Vorige 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Volgende
Google

Hauptwerk nieuws, web site updates

24-12-2010

Nieuwe opnames Griebenow Positif

OrganArt heeft het orgeltje van Griebenow opnieuw opgenomen met de nieuwste technieken. Er is nu een geheel herzien sampleset beschikbaar. Dit orgel heeft twee registers en kost E 35,-.
Gebruikers van versie 1 van deze sampleset kunnen de upgrade gratis (!) downloaden vanaf: OrganArt downloads.
Zie verder: Free HW3/4 upgrade for the Griebenow Positif organ.

Even persoonlijk (1): Krantenartikel

In het RD-artikel stond dat ik 'bescheiden' ben. Dat valt vies tegen hoor: Ik vond het eigenlijk best wel stoer om in een krant te staan. Via Psalmboek.nl kregen we zo'n 50 mailtjes, heel leuk.
Samenvatting van de reacties (met een samenvatting van mijn antwoord):
 • ...Ik ben alleen minder enthousiast over het tempo van de begeleiding. Ik vind het vrij langzaam...
  Gert: Snappen we, ondertussen is er op Psalmboek.nl ook een iets snellere versie toegevoegd.
 • De versie met hele noten lijkt mij iets te snel gespeeld. Ik dacht altijd dat de noten van niet ritmische (hele noten) dezelfde tijdsduur hadden als de lange noten van ritmische.
  Gert: Dit hoeft niet, de beide tempi staan totaal los van elkaar. Er is geen vast 'afgesproken' tempo voor psalmen, dit is puur een kwestie van smaak. Inderdaad is het tempo van de ritmische (42.5 lange noten per minuut) en hele noten versie (50 noten per minuut en 60 voor snellere) verschillend.
 • ...Omdat er in de loop van enkele jaren wat "ruis" ontstond rond mijn orgelspel voor- en na de dienst, heb ik in de Bijbel gezocht wat er staat over psalmen,gezangen en geestelijke liederen...enz
  Gert: Ja, daar heeft iedere organist wel eens mee te maken. De een vind het te snel, een ander te langzaam, de een te vrolijk, de ander te somber. Het blijft een kwestie van 'smaak', maar ik probeer daarom maar de 'Gulden middenweg' te bewandelen.
 • ...Van gezang 3: "Lof zij de God van Israel" wordt in "Dat wil Hij ons nu schenken" de noot van "wil" anders gespeeld anders dan er staat. Zie in ieder geval de GBS-uitgave van Psalmen en enige gezangen; de noot van "wil" hoort hetzelfde te zijn als die van "ons."
  Gert: Ik vermoed dat dit een fout is van de GBS-uitgave, in alle koraalboeken, die ik heb nagekeken, staat het zoals ik het speel.
 • Hele noten versie: Is de toonhoogte niet te hoog?
  Gert: Ik heb voor alle psalmen 'Worp' gebruikt, inderdaad worden daar soms (o.a.: 24, 65, 81, 138) 'vrij hoge' zettingen gebruikt. Zelf kies ik in de kerk vrijwel altijd een lagere toonsoort, maar hier wilde ik consequent 'Worp' aanhouden. Ondertussen heb ik de 'hoge Worpen' een toontje lager laten zingen. Het blijft wel de Worp-zetting alleen een hele of halve toon lager. Voor de toonhoogte heb ik 'Sanderman ritmisch' als uitgangspunt genomen. Het is dan niet meer 'integraal' Worp, maar wel consequent met de hoogte van de ritmische versie.
 • Vervolgens heb je nog het probleem van de 'verhogingen' (o.a. bij ps 68, 136).
  Gert: Ik weet dat er verschillend over wordt gedacht, daarom heb ik ook hier 'Worp' maar als norm genomen.
 • Het zou erg handig zijn als u ook de psalmen in Midi formaat beschikbaar stelt. De gebruikers kunnen dan de psalmen op hun eigen orgel afspelen met een registratie naar eigen keuze, hetgeen de huiselijke sfeer nog meer ten goede komt.
  Gert: Midi files van de psalmen zijn te vinden op: Hervormd Dinteloord.
 • Kunnen jullie de site zo maken dat ook op de iPad het vers is af te spelen?
  Gert: Inderdaad werkt 'flash' (wat we met de 'spelertjes' gebruiken) niet op een iPad (en iPhone enz). Samenzangbegeleiding werkt daar echter wel.
 • Vaak: Kun je ook de woorden van de psalmen bij ritmisch zingen schuin drukken?
  Gert: Dat is beheerder van Psalmboek.nl aan het overwegen, de reden dat het nog niet is gebeurd is de grote hoeveelheid werk.
 • Paar keer: Bij verschillende psalmen heb ik de melodie gehoord. Bij de twaalf artikelen kreeg ik de melodie niet. Gert: Ik dacht de '12 artikelen' worden toch niet gebruikt, doe ik later nog wel een keer. Blijkbaar zat ik hier helemaal fout. Intussen staat de 2e berijming erop.
 • ... merkte ik dat bij psalm 125 (niet-ritmisch) de laatste regel niet is opgenomen.
  Gert: Erg dom van mij, heb ik hersteld. Deze psalm was in eerste instantie opgenomen nadat m'n vrouw zei "Gert, ga je stoppen?" en ik antwoordde "ja, ik doe er snel nog even een".
 • Ik vind bij de ritmische variant de 'Enige Gezangen' minder mooi dan de Psalmen.
  Gert: Ik ook, maar omdat er geen 'Enige Gezangen' in het boek van Sanderman staan, heb ik voor de 'Enige Gezangen' de koralen van Feike Asma gebruikt.
 • En verder veel bedankjes en complimenten.
  Gert: Blijkbaar voorziet het in een behoefte, dat stimuleert om het te verbeteren. Ik moet namelijk bekennen dat ik nog geen tijd heb gehad om m'n eigen opnames te beluisteren op onvolkomenheden. Dat wil ik komende tijd gaan doen, alle psalmen die niet goed zijn (bijvoorbeeld met onregelmatig tempo) wil ik dan overdoen. Hoort u er een die onregelmatig is of waar een fout in zit, mail me gerust op info@PCorgan.com

Even persoonlijk (2): Hele noten/ritmisch

Vorige week zei ik: "Hoewel ik ritmisch mooier vind, ben ik praktisch gezien geen groot voorstander van het ritmisch zingen in de kerk. Voor de meeste mensen zijn onbekende wijzen dan meestal te moeilijk, met als gevolg: Er worden dan vrijwel geen Psalmen met onbekende wijzen (maar vaak prachtige inhoud) meer gezongen.".
Ter verduidelijking:
 • Persoonlijk vind ik 'ritmisch' veeeeel mooier. Probeer het eens: Psalmboek.nl Psalm 118:1.
 • Als een kerk of school 'ritmisch' zingt moeten ze dat zeker blijven doen.
 • In het geval een kerk op 'hele noten' zingt, ben ik er geen groot voorstander van om dat te veranderen om o.a. bovengenoemde reden.

Tot meditatie

Uit Psalm 57: Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen...

18-12-2010

Opnames Dick Sanderman op Izola en Caen

Dick Sanderman heeft opnieuw prachtige opnames en reviews (deze keer met foto's!) gemaakt voor twee samplesets: De afgelopen tijd heeft Dick ook opnames en reviews geproduceerd voor: Dick, hartelijk bedankt!

Nieuw sampleset: PAB2, 144 registers (met o.a. twee 64 voet)

Dit is een uitbreiding op de sampleset 2006 Pecsi-Muhleisen, Bela Bartok National Concert Hall, Budapest, Hungary. Van de bestaande 92 registers zijn 52 nieuwe registers afgeleid (bijv. Fluit 1' afgeleid van Fluit 2').
Verwacht geen kerkorgel met grootse akoestiek, het is echt een concertzaal orgel. De mooiste resultaten verkrijg je bij deze sampleset door er zelf enige kunstmatige nagalm aan toe te voegen.

RAM requirements:
* Default, all loops, all releases, 16-bit, concert hall acoustics: 16.68 GB
* Default, 1st loops, all releases, 16-bit, concert hall acoustics (aanbevolden setup): 11.49 GB
* Default, 1st loops, all releases 250 ms truncated, 16-bit, concert hall, (voor kunstmatige nagalm): 6.89 GB

USD $1.399,00 Tot 15 januari 2011 krijg je 30% introductiekorting, het wordt dan dus: USD $ 979,30 (ongeveer 739 euro).

Nieuw gratis samengesteld sampleset: The Model 945

Les Deutsch heeft een sampleset samengesteld op basis van 3 samplesets die gratis te downloaden zijn:
 • Jeux d'Orgues sampleset by Joseph Basquin and ported to HW3 by Graham Goode.
 • Paramount 310 organ
 • Sysgsoft Harpsichord
Dit 'Model 945' sampleset met ongeveer 80 ranks (op 3 klavieren met pedaal) ziet er grafisch goed uit en is te laden op een computer met 4 GB RAM.
Zie: Site van Les Deutsch en The Model 945.

Opnames voor Psalmboek.nl afgerond

De afgelopen week heb ik de opnames voor Psalmboek.nl afgerond. In de koraalboeken van Dick Sanderman staan bij 'bekende' psalmen ook mooie koralen 'met bovenstem'. Op Psalmboek.nl heb ik (als 'grapje') twee psalmen met zo'n 'bovenstem koraal' geplaatst: Psalm 75 hele noten en Psalm 150 ritmisch. Op Samenzangbegeleiding ben ik ook bezig met een iets snellere (op Psalmboek.nl wordt 'metronoom 50' gebruikt, ben nu bezig met 'metronoom 60') iso-ritmische versie, bovendien ben ik van plan om nog meer 'bovenstem koralen' op te nemen.

Afgelopen dinsdag belde er zelfs iemand van het Reformatorisch Dagblad. Op vrijdagavond 17 december stond er een artikel in het RD: Bovenkerkorgel in het klaslokaal.

Ik stel het heel erg op prijs als u uw ervaringen/opmerkingen (mogen gerust kritisch zijn!) mailt naar info@PCorgan.com.

Even persoonlijk: SV, HSV, NBV en Tukker-editie, snel/langzaam en (iso)ritmisch

Ik ben een 40-jarige en sinds mijn jeugd geplaatst in een behoudende kerkelijke gemeente, ben ook lid van de GBS (officieel: Gereformeerde Bijbel Stichting, in de praktijk: Stichting tot behoud van de Staten Vertaling). Maar ik schaam me diep over opmerkingen vanuit onze 'kerkelijke rechtse kringen' die gemaakt worden over de H(erziene) S(taten) V(ertaling). Ze bedoelen het wel goed maar benaderen de kwestie zuiver theoretisch (de SV is de beste vertaling, dus die moet je altijd gebruiken). De praktijk verliezen ze uit het oog. Waarschijnlijk zijn het mensen die alleen mensen 'uit eigen kring' om zich heen hebben. Theoretisch gezien, is het het beste om altijd vanuit de grondtaal te lezen. Praktisch gezien betekend dit dat dan vrijwel niemand de Bijbel kan lezen. Tijdens de 'reformatie' pleitte Maarten Luther er terecht voor om Bijbels te vertalen in de 'eigen taal'.
 • Samen met m'n vrouw lezen we 's avonds uit de S(taten)V(ertaling).
 • Twee keer per dag doe ik een (korte) persoonlijke bijbelstudie. Een keer doe ik dat met een parallel Bijbel van de N(ieuwe)B(ijbel)V(ertaling) en SV. Met de NBV zie ik soms weer nieuwe dingen waar ik bij de SV overheen had gelezen. Een parallelbijbel is echt een aanrader voor persoonlijke bijbelstudie.
 • Aan tafel gebruiken we de SV, de kinderen een 'Tukker-editie', wij als ouders een GBS-editie. Hier bespreken we de tekst en merken vrijwel dagelijks dat de kinderen (ook de oudste die in 5 VWO zit) de woorden van de SV vaak verkeerd uitleggen. Ze lezen dus iets heel anders dan er bedoeld wordt!
 • Op deze site gebruik ik de HSV. Dit omdat veel bezoekers de SV niet begrijpen omdat ze dat niet gewend zijn.
 • In onze kerkelijke gemeente zingen we Psalmen in de oude 1773 berijming (is ook een 'vertaling') iso-ritmisch in een (mooi) rustig tempo.
 • In ons gezin (met 6 kinderen) zingen we sneller (niet bewust, dat gaat vanzelf) en zowel iso-ritmisch als ritmisch.
 • Zelf zing ik (bijv. in de auto) vrijwel altijd ritmisch, de ene keer vlot, de andere keer langzaam, afhankelijk van m'n stemming. Op deze site staat Samenzangbegeleiding in zowel iso-ritmisch als hele noten, in een rustige en snellere versie.
 • Hoewel ik ritmisch mooier vind, ben ik praktisch gezien geen groot voorstander van het ritmisch zingen in de kerk. Voor de meeste mensen zijn onbekende wijzen dan meestal te moeilijk, met als gevolg: Er worden dan vrijwel geen Psalmen met onbekende wijzen (maar vaak prachtige inhoud) meer gezongen.
Mijn moraal van dit verhaal: Zie de verschillende vertalingen als een zegen en gebruik een vertaling die het beste past bij de situatie. Als je er ruzie over gaat maken neem je de zegen (bijvoorbeeld uit Psalm 133) voor jezelf weg.
Bovendien: Denk eens vanuit de praktijk en laat niet altijd de theorie leidend zijn.

Tot meditatie

Uit Psalm 56: Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?

11-12-2010

Hauptwerk 4 in januari 2011 / Nu kortingen Hauptwerk / MDA samplesets

Het is de bedoeling dat Hauptwerk 4 in januari 2011 verschijnt.
Milan Digital Audio geeft in december 10% korting op Hauptwerk en samplesets, op de oudere samplesets zelfs 25%.
Zelf zou ik echter kiezen voor de nieuwere samplesets, de oudere zijn in het algemeen gesproken van een slechtere kwaliteit.
Het is aantrekkelijk om nu Hauptwerk te kopen. Als je in december een Hauptwerk 3 licentie koopt (met 10 % korting), krijg je in januari een gratis upgrade naar Hauptwerk 4.
Zie voor details: Hauptwerk/MDA Holiday Sale.

Welke nieuwe dingen heeft Hauptwerk 4?

Hauptwerk 4 bevat o.a.:
 • Nieuwe (configuratie) panelen (o.a. 'Audio, MIDI and Performance', 'Registration', 'Pitch', 'Recorder/player' en 'Overall volume') die direct in het scherm worden gezet en 'real time' kunnen worden aangepast. 'Overall volume' kun je ook koppelen aan een zwelpedaal.
 • Real-time audio level, polyphony, CPU en memory meters. Als je een performance probleem hebt kun je eenvoudig zien waardoor dit veroorzaakt wordt.
 • 'Midi learn'. Automatische midi configuratie. Nu is instellen van de midi-settings best lastig, zeker voor het koppelen van je register toetsen van een digitaal orgel aan Hauptwerk. Met Hauptwerk 4 is dat een stuk eenvoudiger.
 • 'Full screen layout'. Samplesets gebruiken verschillende scherm resoluties voor de registratie schermen. Met Hauptwerk 4 is het mogelijk om deze te 'schalen' naar volledig scherm.
 • Opnemen/afspelen vanuit Hauptwerk naar/vanaf 'midi' files. Je kunt midi files opnemen en dan weer afspelen (o.a. in Hauptwerk) met een andere registratie of met een ander sampleset.
 • De 'volledige configuratie' kan worden opgeslagen en weer worden opgeroepen. Het is dan dus mogelijk om voor 'hoofdtelefoon gebruik' een andere configuratie te maken dan voor 'audio gebruik'.
 • Geheel nieuwe uitgebreide manier van 'combinatie registers'.
 • Nieuwe / herziene Hauptwerk VST Link integratie.
 • Temperamenten worden in HW4 per orgel vastgelegd/onthouden.
 • Verbeterde integratie met digitale orgels van: Rodgers, Allen, Johannus, Content, Wyvern, Viscount/Domus en Ahlborn.
Ik had eens een wensenlijstje gemaakt voor Hauptwerk 3, veel wensen worden vervuld met Hauptwerk 4!
Zie voor details: Hauptwerk @ AGO 2010!
en: Brochure Hauptwerk 4.
en: Hauptwerk nun in der vierten Generation.

Tot meditatie

Uit Psalm 55: Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Maar U, o God, U zult de mannen van bloed en bedrog doen neerdalen in de put van het verderf; zij zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken. Ik echter vertrouw op U.

04-12-2010

Psalmboek.nl

Op verzoek van Psalmboek.nl heb ik psalmkoralen opgenomen voor 'samenzangbegeleiding', zie: Samenzangbegeleiding.
Inmiddels ben ik klaar met de opnames voor alle psalmen (inclusief halve verzen en de 'Enige gezangen') voor de 'rustige' (metronoom 50) iso-ritmische versie.
Nu ben ik nog bezig met de rimische versie en een iets sneller (metronoom 60) alternatief.
Op Psalmboek.nl staat nu een spelertje waar je de melodie kunt afspelen en meezingen.
Er zijn al een aantal scholen die dit gebruiken voor ondersteuning bij het zingen.

Opnames Dick Sanderman Izola

Dick Sanderman is bezig om een aantal opnames op 1770, Nacchini-Dacci, Izola, Slovenia - 10/1+P te maken.
Dit weekend vast een actueel voorproefje met een mooie Sinterklaas improvisatie.
Luister hier.

Opnames 1775 45/4+P Isnard, St. Maximin, Frankrijk

Deze week bracht de post deze sampleset. Het is een prachtig sampleset met zeer gedetailleerde opnames en een hele mooie nagalm. Je waant je in een warme atmosfeer. Ik heb gisteravond en vanmiddag opnames gemaakt. Het valt me mee hoeveel muziek nog goed klinkt op zo'n toch wel karakteristiek frans baroque orgel. Voor de meeste stukken kies ik het (lage) 'St Maximin temperament', voor de meer romantische stukken heb ik 'equal' gebruikt.
Zie (en luister): 1775 Isnard, St. Maximin.

Tot meditatie

Uit Psalm 54: O God, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht. O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore.

27-11-2010

Nieuwe pagina: 1775 45/4+P Isnard, St. Maximin, Frankrijk

Binnenkort op PCorgan opnames voor dit mooie sampleset. Ik heb vast een pagina gemaakt: 1775 Isnard, St. Maximin.

Opnames en impressie van Dick Sanderman op Velesovo

Deze keer is 2007 38/2+P Tomas Mocnik, Velesovo, Slovenia aan de beurt. Een duidelijk verhaal en 14 opnames, waaronder een aantal opmerkelijke eigentijdse met o.a. een 'jazzy' tocata en fuga a la bach.
Ook komt de gratis uitbreiding aan bod.
Dick, hartelijk bedankt, namens de vele luisteraars en lezers!

Nieuwe foto

Afgelopen week heb ik een foto toegevoegd van een prachtig werkstuk van Taeke en Gerben van den Akker:
Bovenin een touch screen, 3 klavieren van midiworks. Pedaal zelf midi ingebouwd met producten van www.Pausch-e.de. PC: Quad core 3Ghz , 8 GB RAM, Focusrite saffire LE aangesloten op surround set Sony DAV550.
Zie ook YouTube filmpje over dit orgel.

Orgelspeler gezocht in buurt van Zeeuws-Vlaanderen

Welke amateur of professional wil samen met John Bex, een Hauptwerk demonstratie geven te Groede in Zeeuws Vlaanderen tussen kerst en nieuwjaar (nog nader te bepalen)? Mijn repertoire is niet voldoende om een avond vullend programma op te stellen. De volgende samplesets zullen beschikbaar zijn: Smecno, Bovenkerk Kampen I, Velesovo demo en Mietke Clavecimbel. Ik maak gebruik van een Johannus orgel met twee klavieren en vol pedaal. Alle apparatuur verzorg ik. Voor vragen of informatie kun je e-mailen naar info@zelf-medicatie.com.

Tot meditatie

Uit Psalm 53: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand die goeddoet. God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goed doet, zelfs niet een.

20-11-2010

Nieuw sampleset: 1775 45/4+P Isnard, St. Maximin, Frankrijk

Velen hebben lang gewacht op deze sampleset van het klassieke franse barok orgel in St. Maximin. Vier jaar geleden is er ook al een sampel set van dit orgel gemaakt. Sonus Paradisi heeft echter alles opnieuw opgenomen, ditmaal ook in Surround en 'multiple release samples', en de sampleset geheel herzien. De geluidskwaliteit is enorm verbeterd. Met name de nagalm, versie 1 was relatief droog opgenomen, nu is er een rijke galm. De scherm layouts van de extended versie zien er prachtig (EN praktisch) uit! Degenen die versie 1 al hebben kunnen deze versie verkrijgen voor maar E 98,-. Normaal kost deze sampleset E 479,-.
Er is een gratis versie, te gebruiken als een apart orgel (10 registers): Downloads: 1775 10/1 Isnard, St. Maximin.
Zie voor informatie en geluidsvoorbeelden: Sonus Paradisi: St. Maximin, op HW forum: St. Maximin nouveau est arrive.
Bovendien een enthousiast verhaal op: My "amateur review" of the St-Maximin nouveau....

Nieuw sampleset: 1913 25/2+P Walcker-orgel te Wildervank

Bij Virtual Organs hebben ze een sampleset gemaakt van het Walcker-orgel te Wildervank.
Een demo-versie (10 registers) is gratis te downloaden vanaf: hier. Het complete sampleset in Hw-3 formaat is te downloaden (650 MB) voor E 65,-. De Hauptwerk-1 versie kost E 42,50. Voor E 7,50 extra krijg je een dvd thuisgestuurt.
Zie voor informatie en geluidsvoorbeelden: Virtual Organs: Wildervank.

Nieuwe opnames - Jan Mulder

Deze week heb ik weer 2 romantische stukken opgenomen van Jan Mulder:
 1. Op Kampen Volume III: Coming to America.
 2. Op Salisbury: Air Gracieux.
Al mijn Jan Mulder-opnames staan op: Hauptwerk opnames van Jan Mulder.
De bovenstaande stukken komen uit het boek Jan Mulder: Romance (Let op: Dit boek bevat niet alleen orgelmuziek).

Tot meditatie

Uit Psalm 52: Wat beroemt gij u in het kwaad, o gij geweldige? Gods goedertierenheid duurt toch den gansen dag. God zal u ook afbreken in eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en u uit de tent uitrukken; ja, Hij zal u uitwortelen uit het land van de levenden. En de rechtvaardigen zullen het zien, en vrezen; en zij zullen over hem lachen, zeggende: Zie de man, die God niet stelde tot Zijn Sterkte, maar vertrouwde op de veelheid van zijn rijkdom; hij was sterk geworden door zijn beschadigen. Maar ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis; ik vertrouw op Gods goedertierenheid eeuwig en altoos. Ik zal U loven in eeuwigheid, omdat U het gedaan hebt; en ik zal Uw Naam verwachten; want hij is goed voor Uw gunstgenoten.

13-11-2010

Nieuw (gratis) sampleset: 1587 Onbekende bouwer, Smecno, Czech Republic

Sonus Paradisi heeft een van z'n eerste samplesets, het renaissance orgel (1587) van Smecno, geheel opnieuw geproduceerd (met nieuwe opgenames). Eigenlijk zijn het twee orgels, die aparte bespeelbaar zijn, zie foto.
Het kost E 133,- (exclusief korting), hiervoor krijg je zowel Dry, Wet als Surround in zowel 'original' als 'extended' versie. De sampleset heeft een 'extended versie' met pedaal (met 3 registers) en drie klavieren:
 1. Het 'hoofdwerk' met 10 registers in opname voor de restauratie.
 2. Het 'hoofdwerk' met 10 registers in opname na de restauratie.
 3. Het 'rugpositief' met 6 registers.
Net als bij Velesovo is hier ook een gratis probeerversie, in dit geval het complete orgel (zonder rugpositief en zonder extended versie): Downloads: 1587 Smecno, Czech Republic.

Zie: Redefining an organ model - Smecno v.2
en verder: My amateur Smecno V.2 review...
en natuurlijk: Site van Sonus Paradisi over deze sampleset.

Psalmen in de klas - vrijwilligers gezocht

Op verzoek van Machiel Karels van Psalmboek.nl heb ik psalmkoralen opgenomen voor 'samenzangbegeleiding', zie: Samenzangbegeleiding voor thuis en in de klas.
Dit initiatief heeft als doel het thuiszingen en het zingen in de klas (met digibord) te bevorderen.
Het mag nooit echte instrumenten als begeleiding verdringen!

Wie wil dit in de klas proberen?
Op drie scholen hebben ze het al geprobeerd, alle drie willen ze het blijven gebruiken. Alleen over het tempo hebben ze niet dezelfde mening: De een vind de langzame versie beter, de ander de snelle.
Dit is een proef, we zijn nu aan het proberen om het juiste tempo te vinden, dat is heel lastig.
Als het blijkt te werken wil ik ook de andere psalmen opnemen, ook kunt u dan direct afspelen op de pagina's van psalmboek.nl. Ik stel het heel erg op prijs als u uw ervaringen (welk tempo gebruikt u? is er ook behoefte aan een ritmische versie?)/opmerkingen (mogen gerust kritisch zijn!) mailt naar info@PCorgan.com.

Leuke gratis uitbreiding voor Velesovo

Al Morse heeft voor sampleset 2007 38/2+P Tomas Mocnik, Velesovo, Slovenia (Surround versie) een gratis uitbreiding gemaakt. Het gaat om een extra derde klavier en extra registers (o.a. Cornet, Oboe, Unda Maris, Trompet) die afgeleid zijn van de bestaande samples. De download van maar 7 MB laat het oorspronkelijke sampleset in tact, maar maakt een nieuw orgel naast de oorspronkelijke.
Zie: A free three manual enhancment to Velesovo.

Tot meditatie

Uit Psalm 51: Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid van Uw barmhartigheden. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen. Want U hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandoffers hebt U geen behagen. De offeranden van God zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult U, o God! niet verachten.

06-11-2010

Paul Wols - Voorspelen voor 150 Psalmen en Enige Gezangen

Als kerkorganist ben je voortdurend op zoek naar voorspelen.
Daarvoor is er weer een nieuw boek bijgekomen: Paul Wols - Korte voorspelen voor 150 Psalmen en Enige Gezangen.
Het is een praktisch (zowel de ringband, als de bruikbaarheid van muziek) boek met 'welluidende' muziek.

Uit dit boek heb ik ruim 25 voorbeelden opgenomen. Hierbij heb ik geprobeerd om me te houden aan de typisch 'Wolsiaanse' uitspraak in het voorwoord: "Speel niet gehaast, zodat de noten over elkaar struikelen; je moet elke noot beleven, proeven.". Zie:

Kampen probeer-versie voor gratis-hauptwerk-versie

Er is nu een gratis probeer versie beschikbaar van sampleset van Kampen die het ook doet met de gratis versie van Hauptwerk. Zie: Bovenkerk Hinsz trial updated for Free Edition.

Opnames kerstboek Gerrit Jan van de Werfhorst

Gerrit Jan van de Werfhorst stuurde me zijn nieuwe bladmuziek voor kerst (Kerstvariaties 2).
Hieruit heb ik twee variaties opgenomen, zie: Opnames van componist Gerrit Jan van de Werfhorst.

Tot meditatie

Uit Psalm 50: Hoor, Mijn volk! en Ik zal spreken; Israel! en Ik zal onder u betuigen; Ik, God, ben uw God. En roep Mij aan in de dag van de benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en u zult Mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God: Wat heeft u Mijn inzettingen te vertellen, en neem Mijn verbond in uw mond? Omdat u de kastijding haat, en Mijn woorden achter u heenwerpt. Wie dankoffert, die zal Mij eren; en wie zijn weg wel aanstelt, die zal Ik Gods heil doen zien.

30-10-2010

Hauptwerk demonstratie CD - Marco den Toom

Marco den Toom heeft voor Mixtuur.nl een Hauptwerk-demonstratie-cd gemaakt.
Ik heb de cd inmiddels beluisterd en vond hem erg mooi, ik denk niet dat er veel mensen zijn die kunnen horen dat dit niet in de kerken is opgenomen maar gewoon bij Marco thuis. Het is een afwisselende cd met redelijk bekende stukken:
OrganArtMedia, H.G. Trost (1730), Waltershausen
1. Sinfonia uit Cantate BWV 29 / J.S. Bach
2. Adagio uit Concerto V BWV 1056 / J.S. Bach
3. Herr Gott, nun schleu den himmel auf BWV 617 / J.S. Bach
OrganArtMedia, Bosch - F.C. Schnitger (1686/1720), Vollenhove
4. Andante in G major uit Concerto Op.4 No.1 HWV 289 / G.F. Handel
Milan Digital Audio, Hinsz (1741), Kampen
5. Choralvorspiel Ich will dich lieben, meine Starke / C. Piutti
6. Toccata in d opus 59 / M. Reger
Sonus Paradisi, A. Cavaille-Coll (1882), Caen
7. Komm, susser Tod / J.S. Bach - arr. V. Vox
Milan Digital Audio, Mutin - Cavaille-Coll (1903), Metz
8. Solfegietto / C. Ph. E. Bach
Milan Digital Audio, Father Willis (1887), Salisbury
9. Andante Cantabile uit Symph. IV / Ch.M. Widor
Milan Digital Audio, Mutin - Cavaille-Coll (1903), Metz
10. Allegro Vivace uit Symph. V / Ch.M. Widor
11. Meditation opus 20 | J. Callaerts
12. Toccata in e / J. Callaerts
Sonus Paradisi, A. Cavaille-Coll (1882), Caen
13. Meditation 'Dear Lord, and Father of mankind' / K.J. Mulder
De cd is voor (maar) E 6,- (inclusief verzendkosten) te bestellen bij Mixtuur.nl.

S(olid) S(tate) D(rive) en Hauptwerk

Over SSD is al veel geschreven: Zie: Nederlandstalig Klavar forum. en: Engelstalig Hauptwerk forum.
SSD is vanwege twee redenen sneller dan traditionele Harde schijven:
 1. Zoektijd van een bestand, dit omdat een Harde schijf een 'mechanische' leesarm heeft.
 2. De 'gewone' lees/schrijf snelheid.
SSD's zijn echter vrij duur, ze beginnen echter al iets betaalbaarder te worden: E 200,- voor OCZ-Agility-2 120 GB.
Ze zijn eenvoudig te installeren in een PC: Ze hebben exact dezelfde aansluiting als een gewone harde schijf.

Als je een aparte computer hebt voor Hauptwerk erger je je waarschijnlijk aan twee dingen:
 1. De opstart tijd van de computer.
 2. De laadtijd van sampleset(s).
Het is het meest efficient om de volgende bestanden op een SSD te zetten:
 1. Windows, de opstarttijd van de computer gaat hiermee enorm omlaag vanwege de enorm lage zoektijd van een SSD, Windows bestaat namelijk uit erg veel verschillende bestanden.
 2. De 'cache' bestanden van Hauptwerk, die zijn het meest bepalend voor het snel inladen van een sampleset. Bij Hauptwerk 3 kun je de locatie van de 'cache' bestanden instellen in het configuratie bestand:
  "C:Program Files/Hauptwerk Virtual Pipe Organs/HauptwerkApplication/FileLocations.Hauptwerk.xml"
  (Tag: RootFolder_HauptwerkInternalWorkingFiles).
Let op: De winst voor het inladen van samplesets is niet zo groot als je zou verwachten. Dit omdat deze niet alleen bepaald wordt door de schijfsnelheid, maar ook door o.a. de processor snelheid.

Tot meditatie

Uit Psalm 49: Aangaande degenen, die op hun goed vertrouwen; en op de veelheid van hun rijkdom roemen; Niemand van hen zal zijn broeder ooit kunnen verlossen; hij zal God zijn rantsoen niet kunnen geven; (Want de verlossing van hun ziel is te kostelijk, en zal in eeuwigheid ophouden); Zodat hij ook voortaan gedurig zou leven, en de verderving niet zien.

23-10-2010

Downloads

Gisteren kreeg ik de volgende vraag: Kan (en mag) ik de muziekvoorbeelden die op PCorgan.com staan ook downloaden?
Het antwoord is eenvoudig: Ja, het kan, zie Downloads, en natuurlijk mag het ook.

Sneller Piano studeren

Ik vond een interessant 'online boek' over piano spelen. Veel van de tips kun je ook gebruiken als organist. Vooral het hoofdstukje 6. (lastige passages) sprak me erg aan.

Vaak is maar een beperkt aantal maten van een muziekstuk lastig. Het is dan heel efficient om deze stukjes apart (en vaak) te oefenen, als je steeds het hele stuk herhaalt tot je het geheel kent, komen de lastige stukjes maar 3 keer in 10 minuten langs. Als je de lastige stukjes apart oefent, kun je ze binnen 1 minuut vele malen herhalen, dit is veel efficienter!
Lees verder op: Sneller Piano Studeren.

Tot meditatie

Uit Psalm 48: De Heere is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op de berg van Zijn heiligheid. Want deze God is onze God eeuwig en altoos; Hij zal ons geleiden tot de dood toe.

16-10-2010

Toekomstig sampleset: 67/4+P 1892 Father Willis, Hereford Cathedral, England

Bij Lavender Audio werken ze aan een sampleset van het grote Cathedraal orgel van Hereford. Zoals ook bij Salisbury (van Milan Digital Audio) komt dit set uit in verschillende delen, het eerste deel staat gepland voor maart/april 2011.
Veel details en al enkele demo's staan op: Lavender Audio / Father Willis, Hereford.

Zie voor een lijst met alle (laat het me weten als je aanvullingen hebt) geplande sets: Toekomstige samplesets.

Nieuwe opnames - Jan Mulder

Deze week heb ik nog 2 romantische stukken opgenomen van Jan Mulder, dit keer op: Kampen Volume III:
 1. Dankt, dankt nu allen God - Alla Marcia, Allegro, Con animo en Koraal
 2. Vaste Rots van mijn behoud - Koraal, Divertimento en Koraal
Al mijn Jan Mulder-opnames staan op: Hauptwerk opnames van Jan Mulder.
Alle orgelbladmuziek (.pdf) van Jan Mulder is te bestellen op John Miller & Sons publishing.

Tot meditatie

Uit Psalm 47: Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onze Koning, psalmzingt! Want God is een Koning van de ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing!

09-10-2010

Impressie en mp3's van Dick Sanderman op Praag Barok

Opnieuw heeft Dick Sanderman opnames gemaakt en een review geschreven over een sampleset, dit keer betreft het een oud Tjechisch orgel: 1673 J.H. Mundt, Tyn, Prague, Czech (met tongwerken van 1642, J.G. Freundt, Klosterneuburg).
Bijzonder leerzaam zijn de registratie tips die hij geeft.

Nieuwe opnames - Jan Mulder

De afgelopen week heb ik weer 3 romantische stukken van Jan Mulder opgenomen, dit keer op: Metz:
 1. Psalm 100 Ouverture, koraal, Finale en koraal
 2. Arioso - Neem mijn leven, laat het Heer
 3. Psalm 121 - Meditatie
Al mijn Jan Mulder-opnames staan op: Hauptwerk opnames van Jan Mulder.
De meeste muziek van Jan Mulder is redelijk eenvoudig te spelen.
Alle orgelbladmuziek (.pdf) van Jan Mulder is te bestellen op John Miller & Sons publishing.
Op bovengenoemde site kun je ook horen hoe Jan Mulder het zelf speelt.

Nieuwe foto

Afgelopen week heb ik een foto toegevoegd van de Johannus Andantino van J. de Graaf met: 2 boxen zuilen met Adam A7X en beeldscherm/toetsenbord/geluidskaart. Als sampleset gebruikt hij Kampen II, Anloo en Rabstejn.

Koppelen van speakers van digitaal (Monarke) orgel aan Hauptwerk

De afgelopen week kreeg ik van drie verschillende mensen de vraag of ze hun (Monarke) orgel aan Hauptwerk konden koppelen. Als er een midi-uitgang op zit kun je klavieren en pedaal zowiezo gebruiken. Als de (trek)registers van het digitale orgel ook 'midi signalen' uitsturen (vraag dit na bij orgel leverancier), kun je deze ook gebruiken om in Hauptwerk te registreren.
Het klinkt logisch om ook de speakers van het digitale orgel te gebruiken, maar vaak is dit lastig:
 • De speakers zelf zijn vaak niet van heel goede kwaliteit; bovendien zitten ze vaak op een ongunstige plaats: Het geluid komt onderuit het orgel (als het orgel geen 'front' heeft) en verdwijnt tussen je benen.
 • De digitale orgels zelf gebruiken vaak 6 of meer (soms wel 20 bij Monarke orgels) kanalen (speakers/versterkers) en een aparte speaker (woofer) voor lage tonen, daardoor klinkt het meestal behoorlijk goed. Maar de AUX-ingang kan meestal maar 1 stereo signaal aan.
 • De speakers die in het orgel zitten zijn meestal niet (afzonderlijk) van 'buitenaf' aan te sturen (via AUX-ingang).
 • Een 'hobbyist' kan de 'interne speakers' loskoppelen van de 'interne versterker van het orgel' en koppelen aan de geluidskaart, die gebruikt wordt voor Hauptwerk. Het gevolg is dan dat je het geluid van het digitale orgel zelf niet meer kunt gebruiken.
Het is altijd te proberen, maar bij mij (en anderen waarvan ik het gehoord heb) klinkt het niet optimaal.
Zie ook: Registratie mogelijkheden in Hauptwerk en Audio in Hauptwerk.
Uw ervaringen zijn welkom, mail ze naar mij: info@PCorgan.com.

Tot meditatie

Uit Psalm 46: God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtig bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeen; Kom, aanschouw de daden van de Heere, Die verwoestingen op aarde aanricht.

02-10-2010

Impressie en mp3's van Dick Sanderman op Trost/Waltershausen

Opnieuw geeft Dick Sanderman zijn, leerzame en informatieve, beschouwing, over een Hauptwerk sampleset, dit keer over een 'barok juweel': 1730 Tobias-Heinrich-Gottfried-Trost, Ev.-Luth. Stadtkirche Waltershausen/Thuringen, Duitsland.

Bovendien heeft hij maar liefst 32 mp3-voorbeelden ingespeeld, waaronder de 8 kleintjes van Bach en de 11 orgeltrio's van Georg Andreas Sorge. Deze stukken worden veel gebruikt bij orgellessen, docenten kunnen nu leerlingen hiernaar verwijzen voor 'het goede voorbeeld'.

Kerk(pijp)orgel Hazerswoude uitgebreid met extra 'Hauptwerk registers'

Het Maarschalkerweerd-orgel van de Bernarduskerk te Hazerswoude is uitgebreid met "hauptwerk" registers.

Christian Boogaard over dit hybride orgel: We gebruiken Caen in de dry versie en ik ben zelf erg enthousiast over het resultaat. De kracht zit 'm in de combinatie met de echte stemmen; Zodra je 2 of 3 echte stemmen erbij hebt, geeft dit een boost aan de klank die ongelofelijk is, je hoort dan eigenlijk niet dat het merendeel digitale stemmen betreft. Daarnaast heb ik alles zo geintoneerd dat de "pijp"-trompet 8 het hardste register is. Het echte orgel 'wint' dus altijd en naar mijn mening is dat erg belangrijk. Neemt niet weg dat er nu een dijk van een pedaal onder staat t/m Bombarde 32 waar het echte orgel maar een enkele Subbas 16 heeft. De totaal klank is enorm breed door het grote zwelwerk met Cavaille Coll tongwerkbatterij maar door mijn intonatie is het totaalvolume niet echt toegenomen. Dat laatste is erg belangrijk. De relatief kleine Bernarduskerk kan, mede door de zeer goede akoestiek, gewoon het enorme volume van Caen niet gebruiken, alle nuances gaan dan verloren. Nu is er een geweldige rijkheid aan nuances mogelijk in registratie. Dit maakt het orgel veelzijdiger en geliefder om te bespelen.

Als audio gebruiken ze:
 • Subwoofer voor de pedaal registers (180 Watt vermogen).
 • Solo systeem voor dominate stemmen (240 watt max).
 • 6 kanaals cycling voor alle overige registers (6x 100 watt).
Presentatie: Zaterdag middag 16 oktober, 14.00 uur. Bernarduskerk, Rijndijk 106, Hazerswoude. Toegang is vrij, graag aanmelden via nico.wesselingh@gmail.com.
Leuk dat PCorgan.com genoemd wordt in ondergenoemde flyer.
Zie voor meer info: Flyer: Presentatie vernieuwde orgel in de Bernarduskerk te Hazerswoude.

Nieuwe Pagina: Foto's van 'Hauptwerk in kerk'

Naar aanleiding van het bovenstaande orgel in Hazerswoude heb ik een nieuwe pagina Foto's van 'Hauptwerk in kerk' gemaakt.

Nieuwe foto

Martin den Boer mailde me foto's van zijn speeltafel met 4 klavieren.

Tot meditatie

Uit Psalm 45: Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en het huis van uw vader. Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neer.

25-09-2010

Nieuwe speeltafel leverancier voor Hauptwerk

Naast Mixtuur en HS muziek is er weer een nieuwe Hauptwerk orgel leverancier bij gekomen: Noorlander Orgelmakerij.
De site ziet er echt heel mooi uit, het is echt de moeite waard om er eens rond te kijken.

Zo te zien verkopen ze, naast maatwerk, twee standaard modellen: De Valotti III is er, volgens mij, echt een voor de 'Monarke markt'. Bij Johannus/Monarke zullen ze wel een beetje gaan 'beven' als ze dit lezen. Ze houden namelijk ook PCorgan.com bij, ik hoorde laatst dat een van de bekende 'electronische orgelbouwers' had gezegd: "Die PCorgan site zouden ze moeten verbieden", voor mij is dat echter een compliment.

Nieuwe opnames - Jan Mulder

De afgelopen week heb ik weer 3 stukken van Jan Mulder opgenomen op: 1885 Cavaille-Coll, St Etienne, Caen, France:
 1. Wie maar de goed God laat zorgen - Andante, Koraal, Intermezzo, Toccata, Koraal
 2. Psalm 38:22 - Aria - Koraal
 3. Psalm 73 - Trumpet Tune - Koraal
Al mijn Jan Mulder-opnames staan op: Hauptwerk opnames van Jan Mulder.
De meeste stukken van Jan Mulder zijn redelijk eenvoudig te spelen.
Alle orgelbladmuziek (.pdf) van Jan Mulder is te bestellen op John Miller & Sons publishing.
Het leuke is, dat je bij bovengenoemde site ook kunt horen hoe Jan Mulder het zelf speelt.

Tot meditatie

Uit Psalm 44: Want zij hebben het land niet geerfd door hun zwaard, en hun arm heeft hun geen heil gegeven; maar Uw rechterhand, en Uw arm, en het licht van Uw aangezicht, omdat U een welbehagen in hen hadt. U Zelf bent mijn Koning, o God! gebied de verlossingen van Jakob.

18-09-2010

Impressie en mp3's van Dick Sanderman op Salisbury

Na Zlata Koruna en Cappel heeft Dick nu opnames gemaakt en een review geschreven op Salisbury.
Naast een compleet concert geeft hij weer waardevolle en leerzame informatie.
Zie ook: Download alle mp3's van Dick Sanderman en Luister naar alle opnames van Dick Sanderman.
Deo Volente binnenkort meer...
Dick, hartelijk bedankt!

Impressie en mp3's Velesovo

Een prachtig set is Velosovo. Voor Nederlanders en Duitsers (Amerikanen, Engelsen, Fransen en Italianen hebben meestal andere voorkeur) is dit een sampleset wat in aanmerking komt om als eerste aan te schaffen. Een mooie barok dispositie met veel mogelijkheden, gedetailleerde samples en mooie nagalm voor een redelijke prijs. Ik heb zo'n 25 opnames gemaakt op deze sampleset.
Lees (en luister) verder op: 2007 38/2+P Tomas Mocnik, Velesovo, Slovenia.

New sampleset: 1640/1660 Eekman/de Mare, Midwolde, Groningen

Bij dit orgel zijn alle 6 registers gedeeld in bas en discant (handig!), Alle 6 registers zijn opgenomen met multi releases (meerdere nagalm samples), ook zijn alle registers apart opgenomen met tremulant. De DVD komt met 2 versies, een met de originele (dus wat we hebben opgenomen) middentoon-stemming en een die gelijkzwevend gestemd is. Als grapje bewegen de vlammetjes van de kaarsen afhankelijk van het windverbruik van het orgel.
De prijs is 69 Euro + 6 Euro verzendkosten en we staan 7 Euro per set af aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Ook gaat er een "Klankdocument" naar de Stichting met alle samples er op voor het geval er iets met het orgel zou gebeuren. Een orgel restaurateur zou daar eventueel gebruik van kunnen maken om na te gaan hoe e.e.a. in 2009 klonk.
Meer info op: Hauptwerk.nl: Het Eekman de Mare 0rgel van Midwolde Groningen.

Toekomstig sampleset: Spaans orgel Mostoles

In mei heeft Hauptwerk.nl in Mostoles, een voorstad van Madrid, een orgel uit 2004 opgenomen van orgelbouwer Eppo Rynko Ottes. Ottes is van oorsprong Nederlands, maar heeft veel in het buitenland gewerkt en gewoond.

Dit orgel heeft zo'n 20 stemmen over 2 normale klavieren en een koppel-klavier en pedaal.
Op het hoofd werk een liggende Trompettera 8' met een zeer Spaanse intonatie.
De nagalm van de niet zo grote kerk is toch zo'n 3,5 seconden.

Waarschijnlijk komt de sampleset uit in 2011.


Tot meditatie

Uit Psalm 43: Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot de berg van Uw heiligheid, en tot Uw woningen; En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God van de blijdschap van mijn verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!

11-09-2010

Impressies en mp3's van Dick Sanderman op PCorgan.com!

Sinds vorige maand heeft professioneel organist Dick Sanderman thuis Hauptwerk op een 3 klaviers Mixtuur Consolo speeltafel (foto). Op Contrebombarde.com waren al mooie opnames van hem te horen.
Dick is bereid om voor PCorgan.com zijn impressie over samplesets te geven. Bovendien wil hij mp3 voorbeelden opnemen.
Hij heeft reviews (met waardevolle informatie en registratie tips) en opnames (het is heel goed gelukt, het zijn complete concerten geworden!) gemaakt voor: Deo Volente binnenkort meer...
Dick, hartelijk bedankt!

Aankondiging new sampleset: 1675/1688 Huss-Schnitger, Stade, Germany

Vanaf volgende maand is deze sampleset leverbaar voor E590.-, (buiten EU: E495,80), na 15 november: E650.- (buiten EU: 546,22). Als je 'Trost' al hebt, krijg je E 45,- korting.
Zie verder: Pre-order starting for the Hus-Schnitger organ.

Gratis demo versie (10 registers) Walcker orgel uit Wildervank

Interessante citaten van site van Virtual Organs:
 • Vanaf heden is de gratis demo van het prachtige Walcker orgel uit Wildervank te downloaden. Deze set beschikt over 10 stemmen van de prachtige instrument. Deze set is voor zowel Hauptwerk 1/MyOrgan/GrandOrgue als Hauptwerk 3 beschikbaar.
 • Na grondig testen van de sampleset van het Reil orgel hebben wij helaas moeten concluderen dat de klank van de set geen recht doen aan het werk van de fa Reil en de adviseur wijlen Dhr. Johan Por.
 • Ondertussen wordt er door ons gewerkt aan nieuwe samplesets, waaronder een prachtig van Oeckekelen-orgel.
Zie verder: Virtual Organs / Instrumenten.

Foto van wit Hauptwerk orgel

Ik kreeg een foto van zelfbouw van Jan Willem Pakvis. Heel bescheiden stond er in het mailtje: "Als het niks is dan kiep je de foto's maar in de prullenbak.", dat doen we dus niet.

Tot meditatie

Uit Psalm 42: De Heere zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden, en 's nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot de God van mijn leven. Wat buigt je je neer, o mijn ziel! en wat ben je onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing van mijn aangezicht, en mijn God.

04-09-2010

Downloads pagina(s) aangepast

Het aantal mp3 bestanden op deze site is ondertussen de 1200 gepasseerd. Daarom heb ik de download pagina's een beetje aangepast:
 1. Gespeeld door mij (kolommen zijn sorteerbaar)
 2. Gespeeld door Dick Sanderman
 3. Gespeeld door anderen
De pagina's worden automatisch gegenereerd, er zitten soms foutjes in omdat ik dan de naamgeving van de mp3 niet helemaal consequent heb gedaan.

Velesovo op PCorgan.com

Het is de bedoeling dat ik komende week opnames ga maken voor het mooie praktische orgel in baroque stijl van Velesovo.
Zie: 2007 38/2+P Tomas Mocnik, Velesovo, Slovenia.

Tot meditatie

Uit Psalm 41: Welgelukzalig is hij, die zich verstandig gedraagt jegens een ellendige; de Heere zal hem bevrijden op de dag van het kwaad. Heere zal hem bewaren, en zal hem bij het leven behouden; hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden.

28-08-2010

Link naar Contrebombarde.com per sampleset

Op de sampleset pagina's is nu ook een link te vinden (onder Mp3 voorbeelden anderen:) naar Contrebombarde.com.
Dit is handig, dan ziet u gelijk welke mp3's er van een bepaald sampleset op Contrebombarde staan.
Kijk bijvoorbeeld op: 1793 A. Reis, Rabstejn nad Strelou.

Nieuwe opnames

De afgelopen week heb ik Psalm 97 van Leen Schippers opgenomen op Caen Surround. Luister hier: Psalmen.

Tot meditatie

Uit Psalm 40: Welgelukzalig is de man, die de Heere tot zijn vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hoogmoedigen, en die tot leugen afwijken. Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die U zoeken; laat de liefhebbers van Uw heil gedurig zeggen: De Heere zij groot gemaakt!

21-08-2010

Kunt u geen geluidsvoorbeelden afspelen? Flash 64 bit IE probleem

Op deze site gebruik ik een 'flash plugin' om geluidsvoorbeelden te laten horen. Met de 64 bit versie van Internet Explorer geeft dat regelmatig problemen.
Op Windows 7 wordt er echter ook een 32 bit versie van Internet Explorer meegeleverd. Gebruik deze, of een andere browser om de geluidsvoorbeelden af te spelen.

Foto van Hauptwerk droom orgel

Ik kreeg een foto van een omgebouwd Monarke orgel met realistische trekregisters en prachtige Klop-klavieren van dhr R. Braal. Het werk is gedaan door vader en zoon Braal, de techniek is geleverd door Mixtuur.nl. Enkele details:
 • 6 audio kanalen met 6 aktieve Adam monitoren en 1 aktieve subwoofer.
 • Externe M-Audio geluidkaart met 8 uitgangen en 1 totaalvolumeregelaar en een separate hoofdtelefoonuitgang.
 • Computer met (voor de surroundtoekomst) 16 Gb RAM geheugencapaciteit.
 • Aanslaggevoelige wrijvingsloze toetssensors onder houten 'Klop' klavieren.
 • Wrijvingsloze pedaalsensors.
 • Houten zwelpedaal met wrijvingsloze sensor.
 • 36 stuks trekregisters verdeeld over een tweetal tableaus links en rechts van de manualen.
 • Eenvoudig verwisselbare registertabletjes met opschriften op perkament.
 • Eenvoudig toegangkelijk ingebouwde CD-Rom speler/lezer en 12 inch tft-LCD scherm met muis en toetsenbord.
 • Eenvoudig toegankelijke USB-poort.
 • Hauptwerk met Samplesets: F.C. Schnitger-Duurswoude, Trost-Waltershausen, Garrels-Anloo en D. Ott-Gottingen.
Ook heb ik nog een foto toegevoegd van een Consolo 380 (lijkt erg op de al langer beschikbare Hoffrichter speeltafel).

Tot meditatie

Uit Psalm 39: Zie, U hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdellijk; men brengt bijeen, en men weet niet, wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U.

14-08-2010

Nieuwe samplesets / gratis zeer goed bruikbare (Surround) demo versie!

Er zijn weer twee nieuwe releases van Sonus Paradisi:
 1. Een 'modern barok' orgel uit Velesovo (Slovenie) van 38 registers (2 klavieren + pedaal) uit 2007 van bouwer Tomas Mocnik.
  Heel interessant is de gratis demo versie, die bestaat uit een goed bruikbaar deel van de registers (10/2+P) van het orgel, zie: Updates of the Velesovo Organ Model. Ik heb hem gedownload en een paar uur bespeeld: Het is een praktisch, bruikbaar orgel en er zit toch nog behoorlijk wat mooie nagalm op. Wat ook opvalt is dat de tremulant redelijk goed klinkt.
 2. Een nieuwe versie van 1673 Mundt, Prague Baroque, vernieuwd zijn:
  • De galm samples van de fluiten zijn opnieuw geprogrammeerd.
  • De (kunstmatige) galm van de tongwerken is opnieuw gedaan (door Al Morse).
  • Nieuwe scherm layout (1280x1024px resolutie).
  • Nieuwe onafhankelijke 'links' en 'rechts' layouts gemaakt voor gebruik met 2 touch screens.
  • Een aantal 'voicing' correcties.
Zie voor details: Thuringian Organ Model and Prague Baroque v.2.

Doorstart Virtual-Organs.nl

Op 16-01-2010 melde ik 'Virtual Organ Works foetsie'. Dirk Swama maakt nu samen met Jaap Plaisier een doorstart.
Dirk en Jaap gefeliciteerd!
Er staan voorlopig twee samplesets in de planning:
 1. Het al bestaande sampleset: 1982 Reil, Noorderkerk, Groningen, Nederland. Het is de bedoeling dat het eind 2010 gratis te downloaden is.
 2. Een Walckerorgel (25/2+P).
Op de site hebben ze ook een uitleg staan hoe je kunstmatige galm kunt toevoegen.
Zie: Virtual Organs.nl.

Tot meditatie

Uit Psalm 38: Want op U, Heere! hoop ik; U zult verhoren, Heere, mijn God!

07-08-2010

Opnames John Propitius

Een stukje jeugdsentiment zijn de opnames die ik gemaakt heb van vijf prachtige improvisaties van John Propitius (kenmerkend is zijn veelvuldig tremulant-gebruik). Ik kan het lang zo gevoelig niet als hij zelf. Omdat ik geen registrant heb maar alles zelf registreer kan ik ook niet van die mooie crescendo's (en decrescendo's) maken. Bovendien speel ik sommige stukken te snel. Vooral Psalm 124 en 121 vind ik erg mooi.
Zie: Stukken van John Propitius

Tot meditatie

Uit Psalm 37: Vertrouw op de Heere, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid. Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag.

31-07-2010

Opnames uit koraalboek Martin den Boer

Afgelopen week heb ik opnames gemaakt van 20 voorspelen uit het vrij nieuwe koraalboek van Martin den Boer.
De opnames heb ik verschillende samplesets gebruikt: Zwolle, Freiberg, Kampen, Caen en Metz.
Zie: Stukken van Martin den Boer

Prijzen samplesets

De prijzen van de samplesets heb ik geactualiseerd. Een aantal samplesets zijn de afgelopen tijd namelijk in prijs verhoogd. Ook waren een aantal aanpassingen nodig aan de lijst met toekomstige samplesets.
Mocht iemand merken dat een prijs (of iets anders) niet klopt, dan stel ik een mailtje erg op prijs.

Gezocht: muziekwoordenboekje

Er staan in de muziek vaak aanwijzingen (dim., cresc., sempre, attacca, enz.).
Meestal weet ik wel wat ze betekenen, maar soms ook niet (vanavond zag ik: quieto).
Vroeger had ik daarvoor een mooi klein muziekwoordenboekje.
Ik ben het echter kwijt en kan nergens een dergelijk boekje meer vinden.
Weet iemand waar ik een dergelijk muziekwoordenboekje kan kopen?

Tot meditatie

Uit Psalm 36: O Heere! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Uw gerechtigheid is als de bergen van God, Uw oordelen zijn een grote afgrond; Heere! U behoudt mensen en beesten. Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Derhalve de mensenkinderen onder de schaduw van Uw vleugelen toevlucht nemen.

24-07-2010

Nieuw sampleset: 2006 Albert Baumhoer, Bielefeld Stieghorst

Vorige week is dit nieuwe sampleset van PipeLoops uitgekomen, het kost E 125,-.
Op deze sampleset heb ik m'n 20 standaard demo's opgenomen, bovendien nog 4 psalmen in Franse stijl van Arie Loonstra. Zie voor details: 2006 Albert Baumhoer, Bielefeld Stieghorst.

Foto

Deze week heb ik de onderstaande foto toegevoegd:
 • Van Laorans Ar Bot: Een combinatie van Harpichord en Hoffrichter MS 1 manuaal + pedaal, CM-100 viscount

Tot meditatie

Uit Psalm 35: Heere, wie is aan U gelijk! U, Die den ellendige redt van hen, die sterker is dan hij, en de ellendige en nooddruftige van zijn berover redt.

10-07-2010

Opnames Litomysl versie 2

De afgelopen week heb ik opnames gemaakt voor 2001 Grygar (Czech Republic), Litomysl, Czech Republic - 51/4+P.
De nieuwe features van Litomysl versie 2:
 • Multiple releases - 3 levels for each stop (improved staccato behavior), courtesy of Al Morse. GvG: De belangrijkste verandering van versie 2, zie onder mijn commentaar.
 • New Trumpet imperial 32 feet in the bottom octave (was 16' before). GvG: Dit is een mooie verbetering, je kunt hem nu ook goed aan het pedaal koppelen.
 • Dual Touch screen support. GvG: Is een leuke aanvulling, maar hoewel ik twee touch screens heb, blijf ik toch het originele scherm gebruiken omdat die zowel praktisch als mooi is.
 • Improved denoising - about 18 dB better noise floor. GvG: Dit is hoorbaar verbeterd.
 • Many voicing corrections to individual pipes.
 • Completely new ballancing of the divisions and stops. GvG: Hier zijn inderdaad veranderingen, meestal goed, maar de Chamade registers zijn nu iets zachter gezet, dat vind ik jammer.
 • Redesigned Cornet on the Bombardwerk. GvG: Hij is nu een stuk beter bruikbaar.
 • Redesigned swell box behavior.
 • Improved tremulant behavior, including completely new design of the tremulant LFO's. GvG: Ik vind ze nog steeds niet zo erg mooi.
 • New crescendo design: the stops drawn manually are not switched off when the crescendo is increasing.
Er is qua klank veel veranderd ten opzichte van versie 1. Bij snel spel met weinig registers vind ik de toevoeging van kunstmatige extra releases wel een verbetering. Maar als je veel registers selecteert klinkt het in mijn oren toch snel 'glazig'/'metaal achtig'. Luister bijvoorbeeld naar 'Plein Jeu a la Couperin', het is net alsof ik het op een 'traditioneel electronisch orgel' speel. Ook 'Ps 43 Koraal met tutti registratie' vond ik in versie 1 beter klinken. Als de extra (kunstmatige) releases niet bevallen kun je ze altijd uitzetten (zet bij het laden de 'Multiple release sample handling mode' -> 'Load only default sample (less realism, less memory)').
Deze sampleset is wel geschikt voor romantische, maar niet te snelle, muziek. Het is een goedkoop sampleset waar je veel plezier aan kunt beleven als je nog geen 'kwaliteits sampleset' hebt. Heb je al andere samplesets, spaar dan nog even door voor Caen Surround, die kost meer, maar is kwalitatief veel beter.

Foto

Deze week heb ik de onderstaande foto toegevoegd:

Tot meditatie

Uit Psalm 34: Smaakt en zie, dat de Heere goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt. De Heere is nabij de gebrokenen van hart, en Hij behoudt de verslagenen van geest. De Heere verlost de ziel van Zijn knechten; en allen, die op Hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.

03-07-2010

Experiment met Surround

Zoals hier naast te zien is, heb ik 6 speakers (3 stereo kanalen):
 • 2 ingebouwd in het orgel (dichtst bij de oren van de speler).
 • 2 Genelecs schuin boven/achter het orgel.
 • 2 speakers op ongeveer 3 1/2 meter achter de rug van de speler.
Tot nu toe had ik voor Surround samplesets de volgende verdeling:
 • 2 orgel speakers: Ongeveer de helft van de front samples.
 • 2 Genelec speakers: De andere helft van de front samples.
 • 2 rear speakers: De rear samples.
Als experiment heb ik nu:
 • 2 orgel speakers: Alle front samples.
 • 2 Genelec speakers: De rear samples.
 • 2 rear speakers: De orgelmotor, key geluiden en register geluiden.
Theoretisch gezien was de eerste opstelling volgens mij beter. Maar nu vind ik het toch 'voller' klinken. Ik denk dat dit komt omdat de 'rear speakers' eerst op een behoorlijke afstand achter mijn rug klonken, nu heb ik voor m'n gevoel meer galm. De galm heeft ook nu een mooi effect: hij gaat van dichtbij (orgel speakers) naar achteren (Genelec speakers).
Een ding weet ik zeker: 'Surround' (ook in deze 'niet Surround' opstelling) geeft een veel 'vollere' klank.

Tot meditatie

Uit Psalm 33: Ziet, het oog van de Heere is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen. Uw goedertierenheid, Heere! zij over ons; gelijk als wij op U hopen.

26-06-2010

Dick Sanderman op Metz

Op de site van cantique.nl (onderaan pagina) speelt Dick Sanderman 9 eigen bewerkingen op het Sampleset van Metz.

Bespreking Zlata Koruna en Izola

Ik heb een review geschreven voor: 1699, Abraham Starck z Lokte, Zlata Koruna, Czech - 20/2+P
en voor 1770, Nacchini-Dacci, Izola, Slovenia - 10/1+P.

Tot meditatie

Uit Psalm 32: Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg, die u gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goedertierenheid omringen.

19-06-2010

Opnames Izola

De afgelopen week heb ik opnames gemaakt voor 1770, Nacchini-Dacci, Izola, Slovenia - 10/1+P.
Het orgel heeft een 'aangehangen pedaal', piano stukjes klinken echter geweldig en letterlijk 'lichtvoetig' op dit orgel.

Tot meditatie

Uit Psalm 31: Hebt de Heere lief, u, al Zijn gunstgenoten! want de Heere behoedt de gelovigen, en vergeldt overvloedig degene, die hoogmoed bedrijft. Wees sterk, en Hij zal uw hart versterken, allen u, die op de Heere hoopt!

12-06-2010

Opnames Zlata Koruna

De afgelopen week heb ik ruim 20 stukjes opgenomen op 1699, Abraham Starck z Lokte, Zlata Koruna, Czech - 20/2+P.
Deze sampleset heeft een prachtige nagalm. Nu ben ik stukjes aan het opnemen voor 1770, Nacchini-Dacci, Izola, Slovenia - 10/1+P.

Foto's

Deze week heb ik de onderstaande foto's toegevoegd:
 • Een tweede zelfbouw project van Gerard Schudde: Een mooi wit orgel met trekregisters. Klavier I uit Heyligers. klavier II en III komen uit een pijporgel, pedaal komt uit een Johannus opus 10. Afm:bxhxd 1330x1650x550 (ex pedaal).
 • Jan Vogel: Als basis dient een Yamaha HS-5,daarvan is geraamte met boxen gebruikt alsmede het 20 tonig pedaal. Audio: Revac versterker(200 watt), een Sharpversterker(260 watt), pioneer boxen van 80 watt en zuilenboxen van 300 watt. Ik heb het midi van het Yamahaorgel in gebruik voor het pedaal.

Tot meditatie

Uit Psalm 30: Psalmzingt de Heere, u Zijn gunstgenoten! en zegt lof ter gedachtenis van Zijn heiligheid. Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; 's avonds vernacht het geween, maar 's morgens is er gejuich.

05-06-2010

Nieuwe samplesets op PCorgan.com

De komende weken wil ik opnames (en later reviews) maken voor de volgende nieuwe samplesets:

Nieuwe 'Personal' (eenvoudige) edities van Kispest en Matyas beschikbaar

Inspired Acoustics heeft voor 1927/2001 Rieger / Varga, Notre Dame of Kispest, Budapest, Hungary en 1909/1984 Rieger-Kloss Matyas, Budapest, Hungary goedkopere versies gemaakt:
 • Kispest Personal Edition: E 129,- 38 registers.
 • Matyas Personal Edition: E 259,- 85 registers
Zie voor details: New Personal Editions

Tot meditatie

Uit Psalm 29: De stem van de Heere is met kracht, de stem van de Heere is met heerlijkheid. De Heere zal Zijn volk sterkte geven; de Heere zal Zijn volk zegenen met vrede.

29-05-2010

Nieuw samplesets: Zlata Koruna en Litomysl

Sonus Paradisi is flink bezig: Na vorige week de aankondiging van 'Izola' (Adriatic Organ Model), deze week weer twee nieuwe samplesets:
 • Zlata Koruna is opnieuw opgenomen (wet en dry), het is eigenlijk een totaal nieuw sampleset geworden. Het gaat om een mooi 2 klaviers orgel met 20 registers.
 • Een complete revisie van Litomysl. Eigenlijk een nieuw sampleset van bestaande opnames. In de beginperiode van Hauptwerk was dit een zeer populair sampleset. Het is een modern groot 4 klaviers orgel met krachtig Chamade werk. Ik ben vooral erg benieuwd of de kunstmatig toegevoegde staccato en portato release samples goed werken.
De nieuwe features van Litomysl versie 2:
 • Multiple releases - 3 levels for each stop (improved staccato behavior), courtesy of Al Morse.
 • New Trumpet imperial 32 feet in the bottom octave (was 16' before) (GvG: dat zal wel heftig klinken).
 • Dual Touchscreen support.
 • Improved denoising - about 18 dB better noise floor.
 • Many voicing corrections to individual pipes.
 • Completely new ballancing of the divisions and stops.
 • Redesigned Cornet on the Bombardwerk (GvG: Misschien is hij nu wel bruikbaar).
 • Redesigned swell box behavior.
 • Improved tremulant behavior, including completely new design of the tremulant LFO's.
 • New crescendo design: the stops drawn manually are not switched off when the crescendo is increasing.
Er zijn mooie update aanbiedingen:
 • Als je Litomysl versie 1 Wet Basic al hebt -> Dan krijg je voor E 59,- de nieuwe Litomysl Wet versie
 • Als je Litomysl versie 1 Wet Advanced al hebt -> Dan krijg je voor E 15,- de nieuwe Litomysl Wet versie
 • Als je Litomysl versie 1 Dry al hebt -> Dan krijg je voor E 7,- de nieuwe Litomysl Dry versie
 • Als je Zlata Koruna versie 1 al hebt -> Dan krijg je voor E 40,- de nieuwe Zlata Koruna versie in Wet en Dry
Zie verder: Hauptwerk forum - New Litomysl sampleset and new Zlata Koruna sampleset
En: Sonus Paradisi - Litomysl Wet Set for Hauptwerk 3
En: Sonus Paradisi - Zlata Koruna v.2 - specifications, screenshots

Max OS X gebruikers met meer dan 4 GB RAM opgelet!

De vorige Hauptwerk 64-bit technical preview voor MAC OS X 10.5 en 10.6 verloopt op 1 juni 2010. Voor die tijd moet u dus de nieuwe installeren.
Zie verder: Hauptwerk forum - New Mac OS X 64-bit technical preview available

Gratis bladmuziek

Van tipgever Henri Brandemann kreeg ik de onderstaande link naar een site met heel veel gratis bladmuziek:
WIMA: Werner Icking Music Archive
Dit is een hele mooi aanvulling voor de lijst met links naar Gratis bladmuziek.
Henri, ik heb geprobeerd om je terug te mailen, je mailadres doet het niet, ik krijg de mail weer terug.

Nieuwe opnames

De afgelopen week heb ik de volgende bewerkingen opgenomen:

Tot meditatie

Uit Psalm 28: Trek mij niet weg met de goddelozen, en met de werkers van de ongerechtigheid, die van vrede spreken met hun naasten, maar kwaad is in hun hart. Omdat zij niet letten op de daden van de Heere, noch op het werk van Zijn handen, zo zal Hij hen afbreken en zal hen niet bouwen. Verlos Uw volk, en zegen Uw erf, en weid hen, en verhef hen tot in eeuwigheid.

22-05-2010

Nieuw sampleset: Adriatic Organ Model (Izola, tweede helft van 18 de eeuw)

Bij Sonus Paradisi hebben ze weer een sampleset af, het gaat om een klein Italiaans orgel met 1 klavier en aangehangen pedaal. De geluidsvoorbeelden laten mooie registers horen met een prachtige nagalm. De sampleset kost E 89,- en is beschikbaar in drie versies: Dry, Wet en Surround. Bij de droge versie is er een nieuwe techniek gebruikt met drie kanalen.
Zie verder: Hauptwerk forum - Adriatic Organ Model available
En: Sonus Paradisi - Adriatic Organ Model (Izola, 18th Century)

Nieuwe opnames

De afgelopen dagen heb ik een paar hele mooie romantische bewerkingen opgenomen:

Tot meditatie

Uit Psalm 27: Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op de Heere.

15-05-2010

Te koop: 2e hands 3 klaviers Hauptwerk orgel

Zie: Marktplaats: 3-klaviers Hauptwerk orgel.

Foto

Deze week heb ik de onderstaande foto toegevoegd:

Nieuwe opname

De afgelopen dagen heb ik deze opgenomen:

Tot meditatie

Uit Psalm 26: Proef mij, Heere, en verzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart. Heere! ik heb lief de woning van Uw huis, en de plaats van de tabernakel van Uw eer.

08-05-2010

Katwijk aan Zee

De afgelopen week was ik in Katwijk aan Zee. Een aanrader! Zondagmorgen in de Nieuwe (1890) Kerk, zondagavond in de Oude (witte) Kerk. Naast een bijzonder leerzame verkondiging was er prachtig orgelspel en samenzang op mooie orgels.

Silver Octopus Romantic Series released

Charles Braund van Silver Octopus heeft een 'sample library' gemaakt op basis van verschillende Father Willis orgels. Er zijn 7 verschillende samplesets gemaakt (20, 25, 30, 32, 36, 48, en 64 registers), binnenkort komen er nog met 80 en 100 registers. De samples zijn zeer droog, je moet zelf kunstmatige nagalm toevoegen, anders is het echt niet mooi. Volgens Clinton Knight is de sampleset zeer geschikt voor een kerk. De prijzen varieren van 100 Pond (E 117,-) voor 20 stops tot 450 Pond (E 527,-) voor 64 registers.
Zie verder: Silver Octopus Romantic Series released.
Specificaties en demo's: Silver Octopus Studios - Romantic Series.

Tot meditatie

Uit Psalm 25: Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouweloos handelen zonder oorzaak. De Heere is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal de zachtmoedigen Zijn weg leren.

01-05-2010

Gratis sampleset van theater orgel

Er is nu ook een gratis theater orgel beschikbaar voor Hauptwerk. De leverancier is Paramount Organ Works
Zie: Paramount 310 Theatre Organ released

Sampleset van een Batz orgel in de maak

"Er was nog geen Batz-orgel beschikbaar. Maar daar gaat verandering in komen! In oktober 2009 zijn alle pijpen van het orgel in de Janskerk apart opgenomen en in een databank opgeslagen. Momenteel zijn Johan van der Waal van Dijk en Christian Boogaard druk bezig om materiaal allemaal speelklaar te maken."
Lees verder op Orgel Janskerk (PKN Mijdrecht) gaat digitaal
Het gaat om dit orgel: Batz-orgel (1842), Hervormde Janskerk Mijdrecht

Nieuwe opnames

Van Henk Treur kreeg ik een boek bladmuziek van Gijsbert Lekkerkerker, als dank heb ik een paar opnames gemaakt:

Tot meditatie

Uit Psalm 24: Wie zal klimmen op de berg van de Heere, en wie zal staan in de plaats van Zijn heiligheid? Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert; Die zal de zegen ontvangen van de Heere, en gerechtigheid van den God van zijn heil.

24-04-2010

Nieuws van Sonus Paradisi

Jiri Zurek van Sonus Paradisi, een van de top 3 producenten van Hauptwerk samplesets, heeft zijn plannen voor de komende tijd bekend gemaakt:
 1. De sampleset Caen is nu ook beschikbaar in een 'dry' (zonder nagalm) versie.
 2. Voor de 'Wet' en 'Surround' versie van Caen is er nu ook een gratis upgrade voor 'dual touch screen support' (aparte registratie schermen voor links / rechts).
 3. Het prachtige orgel van St. Maximin is opnieuw opgenomen. Het is de bedoeling dat deze sampleset over een paar maanden opnieuw wordt uitgebracht met de nieuwste technieken, o.a. in een Surround versie.
 4. Het orgel van Zlata Koruna is ook opnieuw opgenomen. Zeer binnenkort verschijnt ook deze sampleset in een herziene versie.
 5. Ook het Smecno sampleset is opnieuw opgenomen en komt uit in een herziene versie.
 6. Over ongeveer een maand komt er ook een nieuwe versie (ik weet niet wat er precies bedoeld wordt met 'giving it a substantial face-lift') van het grote Kathedraal orgel van Litomysl.
 7. Als geheel nieuw sampleset verschijnt 'italian type instrument from Izola'.
 8. Als geheel nieuw sampleset verschijnt 'another -this time modern - organ from Slovenia'.
 9. Sonus Paradisi heeft verder nog 12 orgels opgenomen waarvan nog een Hauptwerk sampleset gemaakt moet worden. Het gaat hier onder andere om een complete collectie 'Francis Chapelet' van orgels in Montpon-Menesterol. Dit is een unieke verzameling van Spaans-, Italiaans-, Frans- en Duits-type kleine orgels.
 10. Er zijn nieuwe demo opnames gemaakt voor:

Hauptwerk in de kerk

Niet iedereen wordt enthousiast bij bovengenoemde kop.
Maar in de hervormde kerk De Levensbron heeft Mixtuur een groot Hauptwerk orgel gebouwd.
Het gebruikte sampleset is door Mixtuur ontwikkeld voor kerkorgels.
Organist Flip Markwat heeft een paar stukjes opgenomen op het nieuwe orgel: Op 18 juni (20.00 uur) is er een ingebruikname concert door Marco den Toom.

Nieuwe opnames

De afgelopen week heb ik de volgende stukjes opgenomen:

Foto's

Deze week heb ik de onderstaande foto's toegevoegd:

Tot meditatie

Uit Psalm 23: De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven; en ik zal in het huis van de Heere blijven in lengte van dagen.

17-04-2010

Opnames voor nieuw sampleset van Prospectum

Prospectum (bekend van het Anloo sampleset) heeft opnames gemaakt van een heel mooi 3 klaviers vroeg romantisch orgel.
Zie verder: New virtual organ from PROSPECTUM (Holzhey 1787, III/P 41).
En: THE GREAT ORGAN OF ST PETER AND PAUL WEISSENAU (D).

Nieuwe opnames

De afgelopen week heb ik de volgende stukjes opgenomen:

Foto's

Deze week heb ik de onderstaande foto's toegevoegd:

Tot meditatie

Uit Psalm 22: Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en U hebt hen uitgeholpen. Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden.

10-04-2010

Nu ook luisteren per componist

Omdat het aantal opnames ondertussen behoorlijk groot begint te worden, heb ik ze nu ook gegroepeerd per componist.
Zie: Luister per componist

Gratis 2 klaviers Wurlitzer theater orgel

Nog een tip van Jan Vogel:
Ik kwam ook een site tegen met een gratis 2 klaviers Wurlitzer theater orgel. Dit orgel werkt op zich zelf, dus niet via Hauptwerk of wat dan ook. Na de installatie moeten de midikanalen toegewezen worden en dan spelen maar. Er zit ook een compleet concert in opgeslagen wat afgespeeld kan worden, de verrichtingen zijn zichtbaar, dus het bewegen van de toetsen, pedalen, registers en zwelpedalen. Heel mooi, er is ook een 3 klaviers uitvoering, maar die loopt na 60 dagen af.
Zie: VirtualOrgan.com: Miditzer Style 216 Theatre organ.


Heeft u ook tips? Mail ze dan naar info@PCorgan.com

Nieuwe opnames

De afgelopen week heb ik de volgende stukjes opgenomen:
 • Op Kampen Volume III: Martin Mans - Toccatine - Daar juicht een toon
 • Op Kampen Volume III: Van mij - Psalm 90 in 5 variaties. Zelf vind ik de Trompetta Bassa en de laatste variatie over 'Wij schenen sterk' en 'en ach, wij vliegen heen' het mooiste.

Foto's

Deze week heb ik de onderstaande foto's toegevoegd:

Tot meditatie

Uit Psalm 21: Want de koning vertrouwt op de Heere, en door de goedertierenheid van de Allerhoogsten zal hij niet wankelen.

03-04-2010

Hauptwerk in een Kathedraal

In de Kathedraal van Salisbury gebruiken ze tijdens het onderhoud van het echte orgel een Hauptwerk orgel.
Hier (scroll helemaal naar beneden) is een aardig interview daarover te zien.

Site met gratis uitbreidingen

Van Jan Vlieger (niet z'n echte naam, ik weet niet of hij dat leuk vind) gaf me de volgende tip:
"Op een snuffeltoer door virtueel orgel land kwam ik een site tegen waar een paar leuke dingen te downloaden zijn.
Ten eerste een mooi 3 klaviers Engels kathedraal orgel, gebaseerd op het orgel van St.Anna's Mosley en Henry Willis orgel van Groton.
Ten tweede een klavieruitbreiding van Stiehr orgel van Jeux d'Orgues. Dit orgel staat ook op jouw site, ook als beta uitvoering, deze is ondertussen ook aangepast. Je kunt nu na het laden links op het scherm kiezen voor de orginele of uitgebreide versie. Maar zoals eerder genoemd is er ook een aanvulling voor een derde klavier. Ik heb het uitgeprobeerd en het klinkt leuk."
Zie Les Deutsch's Organ Software Development.
Gratis downloadable samplesets zijn hier te vinden.

Heeft u ook tips? Mail ze dan naar info@PCorgan.com

Prototype fase 2

Edwin Trouwborst is weer wat verder met zijn Hauptwerk orgel, nieuwe foto's staan op Midified Laukhuff Manuals.
Ook de foto op mijn foto pagina is bijgewerkt.

Nieuwe opnames

De afgelopen week heb ik de volgende stukjes opgenomen:

Tot meditatie

Uit Psalm 20: Alsnu weet ik, dat de Heere Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem verhoren uit de hemel van Zijn heiligheid; het heil van Zijn rechterhand zal zijn met mogendheden.

27-03-2010

Een weekje geen orgel en geen Hauptwerk

De afgelopen week ben ik jammergenoeg vrijwel niet aan orgelspelen en Hauptwerk toegekomen. Dit omdat ik veel andere leuke dingen had:
 • Luistercursus Mattheus Passion. Veel geleerd. Ik wist bijvoorbeeld wel dat de Mattheus Passion in de tijd van Bach alleen door jongenskoren werd uitgevoerd. Nu weet ik ook waarom: In de Bijbel staat dat de vrouwen 'stil' moeten zijn in de gemeente (1 Korinthe 14:35).
 • Wezen luisteren naar Mattheus Passion in Naarden. De dirigent had een nieuwe opstelling gekozen:
  1. Tussen Koor 1/Orkest 1 en Koor 2/Orkest 2 zat nu een grote ruimte, er zat zelfs publiek tussen. Dit gaf een heel mooi 'stereo' effect.
  2. Koor 2 bestond maar uit 4 personen (sopraan, alt, tenor, bas). Persoonlijk vond ik dit geen succes omdat het volume daarom heel laag was. Een paar keer zingt Koor 2 namelijk heel mooi van die korte 'tussenstukjes' (o.a. Wohin, etc), dat klonk nu een beetje zacht.
 • Verjaardag schoonzus Evelien.
 • Kunstavond op de middelbare school van m'n dochter.

Tot meditatie

Uit Psalm 19: Houd Uw knecht ook terug van trotsheden; laat ze niet over mij heersen; dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen van mijn mond, en de overdenking van mijn hart welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o Heere, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!

20-03-2010

Skinner (wet) patch 1.02 beschikbaar

Voor de 'wet' versie van 1928 E.M. Skinner, Our Lady, Mount Carmel, Chicago, Illinois, USA is een gratis update beschikbaar. Deze bevat:
 1. Verschillende registratie schermen voor links en rechts.
 2. Division level MIDI output support voor externe MIDI devices.
 3. Bass koppels voor ieder manuaal.
Zie op Hauptwerk forum: Skinner (wet) patch 1.02 available

Nieuwe opnames

Soms (regelmatig...) heb ik dat wel eens, dan ben ik te gehaast met het opnemen en publiceren van een opname. Luister ik het later terug, dan krijg ik spijt. Zo ook met 'Bist du bei mir' en 'Blijf bij mij Heer', die heb ik dus opnieuw opgenomen.
De afgelopen week heb ik de volgende stukjes opgenomen:

Foto

Deze week heb ik de onderstaande foto's toegevoegd:

Tot meditatie

Uit Psalm 18: Gods weg is volmaakt; de rede van de Heere is doorlouterd; Hij is een Schild voor allen, die op Hem betrouwen.

13-03-2010

Mijn ervaringen met Salisbury

Afgelopen week heb ik een 'amateur review' geschreven over het nieuwe Salisbury sampleset.

Nieuw duitstalig Hauptwerk forum

Op het duitstalige Forum Sakral-Orgel.de (rubriek Virtuelle Orgeln aus dem PC) discuseren duitser al jaren over o.a. Hauptwerk. In tegenstelling tot het engelstalige Forum van Hauptwerk zelf gaat het er soms vrij heftig aan toe.

Vanwege enkele gevallen van 'sensuur' zijn een aantal duitsers een nieuw forum begonnen: Sakralorgel-Forum.

Filmpjes toegevoegd

Op vrijwel iedere sampleset pagina heb ik nu een filmpje staan. Een paar aardige voorbeelden:
 • Bij Anloo: Een documentaire over de orgelbouwer Henk van Eeken (die het orgel van Anloo geheel restaureerde).
 • Bij Zwolle: Een partita over psalm 87 van Gerrit Veldman, het leuke hieraan is dat de Bladmuziek Ps 87 Gerrit Veldman gratis is te downloaden.

Standard registraties / Combination files

Christian Boogaard heeft voor ons weer een paar 'Combination files' gemaakt met voorbeeld registraties. Deze keer voor Kampen: Copieer de bestanden naar c:\Hauptwerk\HauptwerkUserData\OrganCombinations\OrganID000135\
In Hauptwerk kun je ze laden via menu 'Combinations\Load combinations file...'.

Oproep: Heeft u ook combination bestanden gemaakt met voorbeeld registraties? Wilt u ze dan naar mij mailen? Dan kunnen we ze met elkaar delen.

Tot meditatie

Uit Psalm 17: Ik roep U aan, omdat U mij verhoort; o God! neig Uw oor tot mij; hoor mijn rede. Maak Uw weldadigheden wonderbaar, U, die verlost degenen, die op U betrouwen, van degenen, die tegen Uw rechterhand opstaan!

06-03-2010

Foto's

Deze week heb ik de onderstaande foto's toegevoegd:

Nieuwe opnames

De afgelopen week heb ik de volgende stukjes opgenomen:

Tot meditatie

Uit Psalm 16: De Heere is mijn enig bezit, mijn levensbeker, U houdt mijn lot in handen. U zult mij het levenspad bekend maken; verzadiging van vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, voor eeuwig.

27-02-2010

Opnames: 1887 Father Willis, Salisbury Cathedral, England

De afgelopen week heb ik, met veel plezier, opnames gemaakt voor het nieuwe sampleset van Milan Digital Audio. Het orgel heeft prachtige tremulanten, daarom heb ik ook de zangrijke Aria Bist du bei mir (bladmuziek) opgenomen. Hier laat ik afwisselend de Clarinet8 (met Tremulant) en de krachtige Trompet8 horen.

Een beetje raar ben ik wel: Nu heb ik dus voor de 32e keer 20 dezelfde stukken opgenomen. Toch blijf ik het erg leuk vinden, zeker op een mooi orgel (zoals deze Salisbury). Bij samplesets met veel registers gaat er erg veel tijd zitten in het uitzoeken van de juiste (in mijn oren dan) registratie. Ook speel ik de meeste stukken niet de eerste keer goed. Sommige neem ik wel 20 keer op voordat ik (enigszins) tevreden ben. Ik begin altijd met de stukken waarbij ik een eenvoudige registratie gebruik, zoals O Haupt voll Blut und Wunden (altijd Prestant8), Psalm 43 en de 'barok stukjes'. Verrassend is misschien dat ik Menuet - J.S. bach veel vaker moet overspelen dan bijvoorbeeld Plein Jeu a la Couperin - Gordon Young.

Zie: 1887 Father Willis, Salisbury Cathedral, England.

Tot meditatie

Uit Psalm 15: Heere, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op de berg van Uw heiligheid? Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt; Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste; In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert hen, die de Heere vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet; Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen de onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

20-02-2010

Opnames voor: 1909/1984 Rieger-Kloss Matyas, Budapest, Hungary

In de afgelopen week heb ik opnames gemaakt voor het nieuwe sampleset van Inspired Acoustics.
Voor ieder sampleset speel ik de stukjes opnieuw in, ik gebruik geen midi files.
Zie: 1909/1984 Rieger-Kloss Matyas, Budapest, Hungary.

Foto

Deze week heb ik de onderstaande foto toegevoegd:

Tot meditatie

Uit Psalm 14: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden; er is niemand, die goed doet. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig is, die God zocht. Zij zijn allen afgeweken, samen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, die goed doet, ook niet een.

13-02-2010

Salisbury Willis Volume 1 is beschikbaar

Volume 1 van het nieuwe sampleset van het orgel van de Kathedraal van Salisbury is af. Het kan een dezer dagen besteld en gedownload (12 GB) worden. Het benodigde RAM valt mee: 2.69 GB (16 bit, lossless compression, single loops).
Lees verder op Salisbury Willis Volume 1 First Impressions.

Standard registraties / Combination files

Voor Forcalquier heb ik er ook twee gemaakt: Copieer de bestanden naar c:\Hauptwerk\HauptwerkUserData\OrganCombinations\OrganID000345\
In Hauptwerk kun je ze laden via menu 'Combinations\Load combinations file...'.

Oproep: Heeft u ook combination bestanden gemaakt met voorbeeld registraties? Wilt u ze dan naar mij mailen? Dan kunnen we ze met elkaar delen.

Veel bezoekers

Normaal gesproken komen er gemiddeld ongeveer 370 bezoekers per dag op deze site. Het vorige weekend waren er ineens bijna 1300 bezoekers per dag. Ze kwamen op PCorgan.com via stumbleupon.com. Ik kende deze site niet, maar zoals ik het nu begrijp, is het een site waarop mensen elkaar leuke websites kunnen aanprijzen. Vorige week heeft blijkbaar iemand de fotopagina van deze site aanbevolen.

Een Mannenkoor is een half koor en daarom overbodig

Sorry zwager (voorzitter van het Rijssens Mannenkoor), ik heb even zin in een ongenuanceerde prikkelende stelling. Zaterdagavond was ik bij een prachtig concert waarin zowel een Mannenkoor als een Gemengd koor zong. Een gemengd koor is veel afwisselender en heeft een 'groter bereik' qua muziek keus. Het vreemde is echter dat veel gemengde koren graag wat meer mannen als lid zouden hebben. Mijn concrete voorstel: Mannenkoren moeten proberen te fuseren met een gemengd koor. Het komt de kwaliteit ten goede en het is nog gezelliger ook.

Tot meditatie

Uit Psalm 13: Hoe lang, Heere, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen?
Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil; ik zal de Heere zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft.

06-02-2010

Standard registraties / Combination files

Voor Freiberg Surround heb ik er ook twee gemaakt: Copieer de bestanden naar c:\Hauptwerk\HauptwerkUserData\OrganCombinations\OrganID000395\
In Hauptwerk kun je ze laden via menu 'Combinations\Load combinations file...'.

Oproep: Heeft u ook combination bestanden gemaakt met voorbeeld registraties? Wilt u ze dan naar mij mailen? Dan kunnen we ze met elkaar delen.

Filmpje toegevoegd

Rob Stefanussen heeft een prachtige opname gemaakt van "J.S. Bach - Wachet auf, ruft uns die Stimme - BWV 645".
Ik heb deze toegevoegd aan de Kijk/Luister pagina.

Foto

Deze week heb ik de onderstaande foto toegevoegd:

Nieuwe opname

Op Kampen Volume 3 heb ik gisteravond het Hallelujah van G.F. Handel opgenomen. Het was wel even flink oefenen, en nog ben ik eigenlijk niet helemaal tevreden. Gelukkig (vind ik zelf) ben ik geen perfectionist, anders had ik dit (en vele andere opnames) niet gepubliceerd.

Tot meditatie

Uit Psalm 12: Om de verwoesting van de ellendigen, om het kermen van de nooddruftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de Heere; Ik zal in behoudenis zetten, die hij aanblaast.
De redenen van de Heere zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.

30-01-2010

Standard registraties / Combination files

Johan van der Waal van Dijk gaf we een leuke tip: Het zou heel handig zijn als je op je site 'Combination files' beschikbaar stelt met voorbeeld registraties.
Hierbij een begin, Christian Boogaard heeft er twee gemaakt voor het Metz sampleset: Copieer de bestanden naar c:\Hauptwerk\HauptwerkUserData\OrganCombinations\OrganID000139\
In Hauptwerk kun je ze laden via menu 'Combinations\Load combinations file...'.

Oproep: Heeft u ook combination bestanden gemaakt met voorbeeld registraties? Wilt u ze dan naar mij mailen? Dan kunnen we ze met elkaar delen.

Foto's

Deze week heb ik de onderstaande foto's toegevoegd:

Tot meditatie

Uit Psalm 11: De Heere is in het paleis van Zijn heiligheid, de troon van de Heere is in de hemel; Zijn ogen aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen.
Want de Heere is rechtvaardig, Hij heeft gerechtigheden lief; Zijn aangezicht aanschouwt de oprechte.

23-01-2010

Een nieuwe sampleset leverancier: Organ Expressions

Deze week presenteerde Organ Expressions zich op het Hauptwerk forum, met een New Organ - 1922 Kilgen. Ik vind de prijs van $ 200,- (+$20,- verzendkosten buiten V.S.) wel aan de hoge kant voor een 'semi dry' sampleset van (middel) matige kwaliteit van een beginnende leverancier, die zich nog moet bewijzen.

Prijzen...

Langzaam gaan de prijzen van samplesets naar beneden als gevolg van een steeds groter aanbod. Organ Art Media deed deze week de meeste prijzen met ongeveer 10% omlaag, zie: New price list for OAM sets.
Ook deed Brett Milan het mooie 1 klaviers St. Marienkirche Silbermann barok orgel in de aanbieding voor E 75,-, zie verder: MDA instruments moved to Hauptwerk store

Tot meditatie

Uit Psalm 10: Heere! U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord; U zult hun hart sterken, Uw oor zal opmerken; Om de wees en verdrukte recht te doen; zodat een mens van de aarde niet meer doorgaat geweld te bedrijven.

16-01-2010

Virtual Organ Works foetsie

Zoals de meeste van u zullen weten, is de website van Virtual Organ Works ( www.virtual-organs.com ) al enige tijd niet meer te bereiken. Het zit zo:
 • De eigenaar was van plan om een paar maanden naar zijn vriendin op de Filippijnen te gaan.
 • Hij zou in november weer terug zijn en zich dan medio februari 2010 definitief gaan vestigen op de Filippijnen.
 • Samen met anderen zou hij echter Virtual Organ Works voortzetten.
 • De plannen zijn blijkbaar veranderd: Hij is niet terug gekeerd en blijft daar.
Bovenstaande informatie heb ik van iemand die ook meewerkte aan Virtual Organ Works.

Upgrade voor St. George's Casavant

Een van de samplesets 'van het eerste uur', de St. George's Casavant is nu beschikbaar met een nieuwe gebruikers interface. Zie verder: George's Casavant Upgrade Available.

Nieuws van Inspired Acoustics

 1. Er komt een update voor het 2006 Pecsi-Muhleisen, Bela Bartok National Concert Hall, Budapest, Hungary sampleset. Zie verder: Announcing: PAB Extended-2
 2. De sampleset Rieger-Kloss Matyas orgel met 85 (!) registers en vijf manualen, kan worden besteld en is eind januari leverbaar. De sampleset kost $ 600,- voor de download versie.
  Zie verder: Matyas Rieger-Kloss first videos and preorder

Nieuwe opnames

De afgelopen week heb ik de volgende stukjes opgenomen:
 • Op Metz: Dick Sanderman - Een mooie romantische bewerking over Psalm 83
 • Op Metz: Dick Sanderman - Een verrassend voorspel over Psalm 83
 • Op Caen Surround: Erg populair bij Amerikanen: Jan Mulder - Trumpet Tune: Heilig, heilig, heilig
 • Op Caen Surround: Erg populair bij Amerikanen: Jan Mulder - Psalm 134 Koraal - Allegretto
 • Op Freiberg: Vind ik zelf een aardig stuk: Jan Mulder - Psalm 130

Foto's

Deze week heb ik via internet de onderstaande hauptwerk opstellingen gevonden en toegevoegd:

Tot meditatie

Uit Psalm 9: En Hij Zelf zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken oordelen in rechtmatigheden. En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, Heere, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.

09-01-2010

Nieuw sampleset: 1995 Bamboe-orgel, Roeselare, Belgium

Sygsoft heeft weer een sampleset klaar, deze keer van een bijzonder instrument: Het enige bamboe-orgel in Europa dat staat in Protestantse kerk van Roeselare Belgium. Het is gebouwd in 1995 in Djakarta Indonesie door Prajawidya Instrumentali-a rajawidya Instrumentali-a. Het heeft 3 manualen met pedaal en 10 stemmen.
Zie hier de dispositie en meer informatie.
Zie ook: Hauptwerk.nl: Roeselare.
De sampleset kost E 50,- (inclusief verzendkosten) en is al te laden in 1GB RAM.

Anloo in het echt

Een lezer van deze site mailde me:
Inmiddels heb ik het (echte) orgel in Anloo bespeeld. En ik kan je nu vertellen: de virtualisatie komt heel dicht bij het origineel! Ook de trompet en de tremulant komen erg dicht in de buurt. Wat alleen opvalt dat in het echt de klank iets mooier mengt. Mogelijk komt dat omdat er in werkelijkheid ietsje meer akoestiek is dan de virtuele versie. Het was een prachtig orgel om op te spelen. Het orgel klinkt helder, maar toch warm en grondtonig. Aan de klavieren en de registerknoppen is duidelijk te zien dat er 10 jaar geleden meer gebeurd is dan een restauratie. Dat ziet er allemaal nog vrij nieuw uit.

Nieuwe opnames

De afgelopen week heb ik de volgende stukjes opgenomen:

Foto's 2 identieke speeltafels van broers

De broers Van der Leij hebben een identieke Hoffrichter speeltafel met 'eigen inbreng':
 • De plexiglas lessenaar is door henzelf bij Otto Heuss uitgezocht en door Hoffrichter geplaatst. Deze lessenaar is in hoogte en diepte verstelbaar.
 • De monitorarmen zijn ook door henzelf gekocht en geplaatst. Deze arm heeft een gasveer en drie draaipunten, zodat de monitor in elke stand te plaatsen is.
 • De onderkast is op zijn smalst gemaakt: Iets breder dan het pedaal.
Het orgel gebruikt een zware PC met 2x Xeon en 24 Gb Ram en 2 Elo touch screens.
Zie de foto's: Evert-Jan en Johan.

Tot meditatie

Uit Psalm 8: Wat is de mens, dat U aan hen gedenkt, en de zoon des mensen, dat U hem bezoekt? En hebt hem maar iets minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? O Heere, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!

02-01-2010

Pagina voor: 1927/2001 Rieger / Varga, Notre Dame of Kispest, Budapest

In de afgelopen week heb ik opnames gemaakt voor het nieuwe sampleset van Inspired Acoustics.
Voor ieder sampleset speel ik de stukjes opnieuw in, ik gebruik geen midi files.
Zie: 1927/2001 Rieger / Varga, Notre Dame of Kispest, Budapest, Hungary.

Opmerkelijke keus bij 'Gefaseerde Aanschaf'

De meeste mensen kopen eerst Hauptwerk en daarna een sampleset. Gerrit Veldman maakte een andere keus, en dat is helemaal niet zo vreemd:
Onlangs stond ik op het punt om een licentie te kopen voor de basisversie van Hauptwerk, toen mij opeens iets inviel. Wat zou ik eigenlijk aan de basisversie hebben, wat ik met de gratis versie nog niet had? Ik had immers nog geen sample-sets waarmee ik het extra geheugen en de extra polyfonie van de basisversie zou kunnen benutten.
Tot dan toe was ik er altijd vanuit gegaan dat ik eerst de basisversie van Hauptwerk moest hebben, voor ik een interessante sample-set zou kunnen kopen. Maar opeens drong het tot mij door dat onbeveiligde sample-sets zoals bijvoorbeeld die van de Grote of Sint Michaelskerk van Zwolle ook met de gratis versie te gebruiken waren. En laat Zwolle nu juist bovenaan mijn verlanglijstje staan!
Lees verder...

Tot meditatie

Uit Psalm 7: Heere, mijn God, op U betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij. Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart behoudt.

Vorige 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Volgende

 

Copyright (c) 2008 PCorgan.com. All rights reserved. Mail: info@PCorgan.com